Komisja rolnictwa, handlu, usług i ochrony środowiska

Zakres działania i skład komisji.

Komisja rolnictwa, handlu, usług i ochrony środowiska

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-20 uchwałą nr

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Józef Golinowski 0przewodniczący
Danuta Urszula Gołębiowska członek
Dariusz Janik członek
Magdalena Daria Kotlarz 1 wiceprzewodniczący
Michał Tadeusz Wieczór członek