Komisja oświaty, kultury, sportu i turystyki

Zakres działania i skład komisji.

Komisja oświaty, kultury, sportu i turystyki

Rodzaj: komisja stała

Data powołania: 2018-11-20 uchwałą nr

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Mirosław Zbigniew Biernacki członek
Iwona Maria Możdżeń członek
Mariusz Marek Przybylski członek
Bogdan Sawa 0przewodniczący
Paulina Sawa 1 wiceprzewodniczący