Komisje

Komisje Rady

Nazwa komisji Rodzaj Data powołania Uchwała
Komisja rewizyjna stała 2018-11-20
Komisja rolnictwa, handlu, usług i ochrony środowiska stała 2018-11-20
Komisja rozwoju gospodarczego, inwestycji i budżetu stała 2018-11-20
Komisja skarg, wniosków i petycji stała 2018-11-20
Komisja zdrowia, oświaty, kultury, sportu i turystyki stała 2018-11-20