Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
9 - rozwiń dot. kadencji dyrektorów i kierowników jednostek organizacyjnych gminy interpelacja Ewa Teresa Plaskota 2020-06-02 2020-06-16
8 - rozwiń dot. podjęcia decyzji o organizacji sesji Rady Miejskiej w Lipianach w sposób zdalny interpelacja Dariusz Janik 2020-03-26 2020-04-09
7 - rozwiń dot. analizy potrzeby wykonania nawierzchni drogi gminnej do posesji przy ul. Pyrzyckiej interpelacja Marta Magdalena Hippmann 2020-03-03 2020-03-13
6 - rozwiń dot. pozwolenia na wycinkę drzew ul. Bema Lipiany interpelacja Dariusz Janik 2020-02-06 2020-02-18
5 - rozwiń Położenie rur odprowadzających wody opadowe oraz zasypanie rowu interpelacja Józef Golinowski 2019-06-24 2019-07-05
4 - rozwiń Sprzątanie działek gminnych ul. Sikorskiego interpelacja Dariusz Janik 2019-02-26 2019-03-11
3 - rozwiń Nazwy ulic i przycinka drzew interpelacja Dariusz Janik 2019-01-28 2019-01-31
2 - rozwiń Użytkowanie wieczyste interpelacja Dariusz Janik 2019-01-18 2019-02-01
1 - rozwiń Przydział lokali komunalnych i sprzątanie chodników interpelacja Dariusz Janik 2018-11-21 2018-12-03