Interpelacje i zapytania

Rejestr interpelacji i zapytań składanych przez Radnych

Numer temat Rodzaj Interpelujący Data wpływu Data odpowiedzi
4 - rozwiń Sprzątanie działek gminnych ul. Sikorskiego interpelacja Dariusz Janik 2019-02-26 2019-03-11
3 - rozwiń Nazwy ulic i przycinka drzew interpelacja Dariusz Janik 2019-01-28 2019-01-31
2 - rozwiń Użytkowanie wieczyste interpelacja Dariusz Janik 2019-01-18 2019-02-01
1 - rozwiń Przydział lokali komunalnych i sprzątanie chodników interpelacja Dariusz Janik 2018-11-21 2018-12-03