Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

dot. pozwolenia na wycinkę drzew ul. Bema Lipiany

Numer: 6, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Lipian
data wpływu: 2020-02-06, data przekazania: 2020-02-06

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dariusz Janik radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Lipian

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2020-02-18