Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Położenie rur odprowadzających wody opadowe oraz zasypanie rowu

Numer: 5, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Lipian
data wpływu: 2019-06-24

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Józef Golinowski radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Lipian

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-07-05