Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Nazwy ulic i przycinka drzew

Numer: 3, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Lipian
data wpływu: 2019-01-28

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dariusz Janik radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Lipian

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-01-31