Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Użytkowanie wieczyste

Numer: 2, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Lipian
data wpływu: 2019-01-18

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dariusz Janik radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Lipian

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2019-02-01