Interpelacje i zapytania

Interpelacje i zapytania Radnych

Przydział lokali komunalnych i sprzątanie chodników

Numer: 1, rodzaj: interpelacja

Skierowane do: Burmistrz Lipian
data wpływu: 2018-11-21

Imię i nazwisko Funkcja Nazwa klubu
Dariusz Janik radny

Odpowiedź

Odpowiadający: Burmistrz Lipian

Wydział merytoryczny: , data odpowiedzi: 2018-12-03